แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

  (๑) ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓  

  (๒) ปกแผนการดำเนินงาน

  (๓) คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๓

  (๔) ส่วนที่ ๑ แผนดำเนินงาน ๒๕๖๓

  (๕) ตารางแผนดำเนินงาน ๒๕๖๓

  (๖) ประชุมคณะกรรมการร่างแผนดำเนินงาน ๒๕๖๓

  (๗) รูปเล่มร่าง - แผนดำเนินงาน ๒๕๖๓

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page