ปิดซุ้มประตูเมืองวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ถนนมหาสารคาม - อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ( บริเวณเยื้องกับโรงแรมเอสตะวัน)
ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งนำจิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งริมถนน ให้สะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ภายใต้กิจกรรม "สานพลัง จิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย"เฉลิมพระเกียรติ ซุ้มที่ 3 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โดย นายมงคล อันปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เกิ้ง นายไพรัชน์ ใบบ้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง นายบัญชาการ ทองชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หัวหน้ากอง พนักงาน่ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนตำบลเกิ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ซุ้มที่ 3 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ในครั้งนี้

11658995627400818562719072379239946466349035o
11658106027400769862723946742097768948461922o
11642758927400815629386031151372069853102519o
11637326927400781362722798575728803220127613o
11578874327400775296056739103921408348589874o
11572866827400778629389738752527420722667369o
11568803127400770596057204674294118510874935o
11480637727400814396052822159770403434905936o
11471228527400772262723706040584663167366221o
11470549027400744896059772612723765551252002o

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page