สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง


นายสมพงษ์ วรคำ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง


นายสมส่วน มณีวรรณ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

นายจินดา ดวงเวียงคำ

สมาชิกาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 1

นายสุวรรณ กุมภี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 1

นายเวณิช แฝงเมือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 2

นายสมเกียรติ เทศจำรัศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 2

นางสาวเพ็ญพักตร นะตะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 3

นายเพชร นุ่นสีดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 3

นางทิชากร แก้วพิจิตร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 4

นางพันธ์งา วุฒิสุพงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 5

นายถาวร หาวิโร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 5

นายนิคม อุทัยพุ้ย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 6

นายชัชวาล บะวิชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 6

นายทองไสย์ บุรมศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 7

นายทองดำ บุญใหญ่

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมู่ที่ 7

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 8

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 8

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 9

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 9

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 10

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 10

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 11

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 11

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 12

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 12

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 13

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 13

นางโรมจันทร์ ใหม่คามิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 14

นายขวัญชัย ยอยรู้รอบ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง หมุ่ที่ 14

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page