ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 หมวด 4 รายละเอียดในการรับสมัคร  มีดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page