ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 

   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ขยายไปถึงเดือน ธันวาคม 2563  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการจัดเก็บภาษีและที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ขยายไปถึงเดือน ธันวาคม 2564  อนึ่ง หามีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โทรศัพท์หมายเลข 043-713579,043-029656 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564

jpg

IMG_20201208_0001

Size: 2.17 MB
Hits : 6
Date added: 2563-12-08
pdf

จัดเก็บ

Size: 1.06 MB
Hits : 12
Date added: 2563-12-08

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page