ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

เรื่อง  รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ะันวาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page