ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนนักงานจ้างทั่วไป  

ประกาศ ณ วันที่  28 เดือนธันวาคม พ.ษ. 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page