ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โทร 043-713579  

ประกาศ ณ วันที่่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

 

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัราภาษีป้าย พ.ศ. 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page