ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง โทรศัพท์หมายเลข 043-713579 , 043029656ต่อ 103  ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20  มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page