ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฎิบัติตามมาตราการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสถาณการณ์แพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ

pdf

20

Size: 5.42 MB
Hits : 26
Date added: 2564-03-10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page