ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เกิ้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน ประชาชนผู้มาใช้บริการติดต่อราชการ หน่่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง ทุกท่าน กรุณาตอบแบบสอบถาม ดังนี้ผ่านระบบสารสนเทศ ผ่าน Facbook องค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง  โดยลิ้ง QR Code ผ่านทางระบบทางไลน์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)   หมายเหตุ : ท่านเป็นบุคคลนิติบุคคล  บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง

111

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page