ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง นายสมพงษ์ วรคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
...